Fill 1 Copy
terms
terms
conditions
conditions

Terms/conditions ‘The Sound of Eindhoven’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de wedstrijd The Sound of Eindhoven. Door mee te doen aan deze wedstrijd aanvaard je deze voorwaarden.

Artikel 1 Wat is het doel van de wedstrijd en wie organiseert het?

1.1 De wedstrijd The Sound of Eindhoven is een initiatief van de Stichting Eindhoven365 (hierna: “Eindhoven365”, “ ons” of “wij”). We zijn een stichting die zich bezighoudt met (kort gezegd) de promotie van Eindhoven.

1.2 We lanceren deze wedstrijd in de vorm van een campagne om de beleving van het merk en de trots op Eindhoven te vergroten, maar ook om de Eindhovense muziekscene een hart onder de riem te steken vanwege de impact van de Covid-19 pandemie.

1.3 Het doel van de wedstrijd is het kiezen van wat het geluid van Eindhoven wordt, en wel in de vorm van muziek. Deze muziek kan vervolgens door ons gebruikt worden voor de promotie van Eindhoven, in wervende filmpjes over Eindhoven etc. Meer over dit gebruik vind je in deze voorwaarden.

Artikel 2 Waar kan ik met vragen terecht?

2.1 Je kunt ons bereiken op info@thesoundofeindhoven.nl. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64567249. Ons postadres is Begijnenhof 4-6, 5611 EL Eindhoven.

Artikel 3 Hoe kan ik meedoen?

3.1 Om mee te doen moet je je aanmelden op de website www.thesoundofeindhoven.nl (de “website”). Je kunt daar je gegevens invullen en doorlinken/verwijzen naar een door jou gemaakte demo track die je kunt uploaden op de website https://soundcloud.com. Deze demo track (hierna: “track”) zal moeten bestaan uit een geluidsopname van een door jou - alleen of met jouw band of groep - opgenomen uitvoering van een “eigen” origineel geschreven muziekwerk met of zonder tekst.

3.2 Tijdens de campagne c.q. wedstrijd worden de tracks van de aan de wedstrijd deelnemende artiesten en bands of groepen ge-embed vanuit Soundcloud. Bezoekers van de website kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete track voor de publieksprijs. De jury bepaalt wie met welke track de juryprijs verdient. Meer informatie vind je in onze Guidelines.

3.3 Als je je aanmeldt namens een band of groep, vraag dan ook de toestemming van de overige bandleden om je voor de wedstrijd aan te melden. Als je al een contract hebt gesloten met een platenlabel of muziekuitgever, dan kan het zijn dat je hun toestemming (ook) nodig hebt. Je kunt dit nagaan bij je platenlabel of je muziekuitgever. Deze voorwaarden gelden namelijk ook voor de bandleden en je platenlabel of muziekuitgever.

3.4 Aanmelden kan alleen als je 16 jaar of ouder bent. Als je die leeftijd nog niet hebt bereikt, heb je toestemming nodig van je ouders.

3.5 Deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 4 Wat kan ik winnen?

4.1 Er worden twee winnaars gekozen. De winnaar van de publieksprijs en de winnaar van de juryprijs. Meer informatie vind je in onze Guidelines.

4.2 De track die volgens onze jury de beste is, wordt benoemd tot ‘The Eindhoven Anthem’. Daarnaast regelen wij dat de winnaar zijn track kan opnemen in een door ons geregelde professionele studio. De winnaar kan verder rekenen op een door ons geregelde professionele video shoot voor een videoclip bij de winnende track. De winnaar ontvangt ook een bedrag van € 1.000,--;

4.3 De winnaar van de publieksprijs ontvangt eveneens een bedrag van € 1.000,-- Daarnaast regelen wij dat deze winnaar zijn track opnieuw kan opnemen in een door ons geregelde professionele studio.

4.4 Beide de winnende tracks worden door ons uitgebracht op vinyl.

4.5 Het kan dus ook zo zijn dat jij uiteindelijk beide prijzen wint. In dat geval krijg je een bedrag van € 2.000,--. Er wordt in dat geval natuurlijk maar één opname sessie georganiseerd om de remake van je winnende track op te nemen.

Artikel 5 Wanneer hoor ik de uitslag?

5.1 Per mail wordt meegedeeld of je geselecteerd bent om mee deel te nemen aan de wedstrijd. De uitslag is naar verwachting in mei.

5.2 Over de uitslag of de beraadslaging van de jury, wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 6 Aan welke voorwaarden moet een inzending voldoen?

6.1 Voordat je je aanmeldt, moet je goed nagaan of op de track geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen rusten (bijvoorbeeld auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, recht op privacy etc.). Het is namelijk alleen toegestaan om tracks waarop rechten van anderen rusten aan te melden als je over een officiële (aantoonbare) licentie of officiële specifieke toestemming van de rechtmatige eigena(a)r(en) beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om de track aan te melden voor de wedstrijd. Denk bijvoorbeeld aan toestemming om een ‘sample’ uit een opname van een ander te mogen gebruiken, of aan de toestemming van jouw bandleden die op de track hebben gespeeld of de toestemming van het platenlabel met wie jij een exclusief contract hebt gesloten om alleen opnamen voor dat platenlabel te maken. Voor de duidelijkheid: het moet gaan om een “eigen” en origineel gemaakt muziekwerk met of zonder tekst. Dus een inzending van een cover of al eerder uitgebrachte muziek is niet de bedoeling.

6.2 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de door jou aangemelde track, de Opname of snippets daarvan en de videoclip en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

6.3 Door het aanmelden van een track verklaar je en garandeer je dat de door jou aangemelde track op geen enkele wijze onrechtmatig is jegens derden en/of op geen enkele

wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, naburige rechten en persoonlijkheidsrechten. Deze verklaring en garantie geldt ook voor de Opname of snippets daarvan en de videoclip, mocht je de winnaar van de website zijn en jouw ingezonden track opnieuw opnemen.

6.4 Je vrijwaart Eindhoven365 tegen iedere aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook al dan niet vanwege aanspraken van anderen, met inbegrip van redelijke kosten van rechtsbijstand, als gevolg van de niet-nakoming van de in deze voorwaarden bedoelde garanties.

Artikel 7 Hoe zit het met de rechten op mijn inzending?

7.1 Je behoudt alle rechten op de track die je aanmeldt, wij worden dus niet de eigenaar van de track. Wij gebruiken je inzending primair voor de deelname aan de wedstrijd. Dat betekent dat we de track embedden op de website zodat op de track kan worden gestemd.

7.2 De rechten op je track blijven bij jou rusten. Om de wedstrijd en de mogelijkheid om op jouw track te stemmen willen promoten, zullen we tijdens de looptijd van de wedstrijd (snippets) van je track kunnen gebruiken voor de promotie van de wedstrijd en jouw deelname daaraan. Je gaat er daarom onherroepelijk mee akkoord dat wij gedurende de looptijd van de wedstrijd:

 1. je track of snippets daarvan (laten) inzetten op de website thisiseindhoven.com en elk (toekomstig) social media kanaal van Eindhovencity, Thevibeeindhoven en Thesoundofeindhoven ter van je track en de wedstrijd. Hieronder vallen onder andere Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Spotify (bij het maken van podcasts bijvoorbeeld);
 2. je track of snippets daarvan (laten) inzetten bij evenementen of unieke aangelegenheden ter promotie van de wedstrijd of jouw track;
 3. je track of snippets daarvan te (laten) remixen voor promotionele doeleinden van de wedstrijd of je track;
 4. je track, of snippets daarvan te delen met pers en met social media content creators om hierover te schrijven, te vloggen of andere manieren gebruiken om de wedstrijd en jouw track te promoten of te reviewen. We zullen ons daarbij inspannen om altijd je (band)naam, de naam van componist(en) en eventuele tekstdichter(s) en de originele titel van de muziek te laten vermelden.

7.3 Om het bovenstaande gebruik van de door jou ingezonden track mogelijk te maken, verleen je de volgende rechten gedurende de looptijd van de wedstrijd:

 1. Je verleent ons hierbij nu voor alsdan de onherroepelijk, onvoorwaardelijk én niet-exclusieve, sublicentieerbare, royalty vrije licentie tot het gebruik van alle (toekomstige) rechten (waaronder alle verveelvoudigings-, bewerkings- kopieer- en naburige rechten op de aangemelde track, te exploiteren, wereldwijd , een en ander in de context van de promotie van de wedstrijd en jouw deelname daaraan en voor zover deze rechten niet berusten bij collectieve beheersorganisaties zoals Buma/Stemra etc.;
 2. Je verleent ons hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk het niet-exclusieve recht om gebruik te maken van je naam, artiestennaam, merknaam, logo’s, portret en biografische bijzonderheden, een en ander in de context van de promotie van de wedstrijd en jouw track;
 3. Vanwege onze promotionele activiteiten, doe je afstand van iedere aanspraak met betrekking tot persoonlijkheidsrechten, voor zover de wet dit toestaat, bijvoorbeeld dat je je niet verzet tegen de publicatie van de track of snippets daarvan zonder naamsvermelding. Uiteraard zullen ons altijd inspannen om je (band)naam, de naam van componist(en) en eventuele tekstdichter(s) en de originele titel van de muziek te laten vermelden, maar soms is dit gewoon niet mogelijk.

Artikel 8 Hoe zit het met mijn rechten als ik de jury – of publieksprijs win?

8.1 De winnaars van de jury en de publieksprijs kunnen hun track opnieuw opnemen in een door ons geregelde professionele geluidsstudio. De rechten op die nieuwe opname (hierna: “Opname”) belanden bij jou, wij worden daarvan niet de eigenaar. Ook de eventuele opbrengst uit de commerciële exploitatie van de Opname komt aan jou toe.

8.2 De rechten op de videoclip van de juryprijs-winnende track belanden bij de winnaar. De eventuele opbrengst uit de commerciële exploitatie van de videoclip komt ook aan de winnaar toe.

8.3 Je behoudt dus alle rechten op je track, de Opname én de videoclip. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij je track, de Opname en de videoclip kunnen (laten) gebruiken voor de promotie van Eindhoven, de campagne en de wedstrijd etc. Waar mogelijk zullen wij uiteraard steeds je (band)naam, de naam van componist(en) en eventuele tekstdichter(s) en de originele titel van de muziek (laten) vermelden. In verband met het voorgaande ga je er onherroepelijk mee akkoord dat wij gedurende onbepaalde tijd:

 1. je track, je Opname of snippets daarvan (laten) inzetten op de website thisiseindhoven.com en elk (toekomstig) socialmediakanaal van Eindhovencity, Thevibeeindhoven en Thesoundofeindhoven ter promotie van de stad en ter promotie van de wedstrijd. Hieronder vallen onder andere Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Spotify (bij het maken van podcasts bijvoorbeeld);
 2. je track of Opname of snippets daarvan (laten) inzetten bij evenementen of unieke aangelegenheden ter promotie van de stad en de winnende track. Zoals bijvoorbeeld het tonen van video of laten horen van de track nummer op welke manier dan ook in Eindhoven en alle andere vormen van samenwerking die voor algemeen nut ter promotie van Eindhoven en de winnende track komen;
 3. je track of Opname of snippets daarvan (laten) remixen voor promotionele doeleinden van Eindhoven én de winnende track;
 4. (als je de juryprijs wint) de videoclip op het YouTube kanaal van Eindhovencity en op de eigen kanalen zoals Instagram, YouTube en LinkedIn van Eindhovencity kunnen (laten) plaatsen. De YouTube video zal ook worden ge-embed op de websites thisiseindhoven.com en de campagnewebsite thesoundofeindhoven.nl;[8]
 5. je track, de Opname of snippets daarvan en de videoclip of eventueel ander beeldmateriaal te delen met pers en met social media content creators om hierover te schrijven, te vloggen of andere manieren gebruiken om Eindhoven en de winnende track te promoten of te reviewen. We zullen ons daarbij inspannen om altijd je (band)naam, de naam van componist(en) en eventuele tekstdichter(s) en de originele titel van de muziek te laten vermelden.

8.4 Om het bovenstaande gebruik van je inzending, de Opname en de videoclip mogelijk te maken, verleen je ons de volgende rechten:

 1. Je verleent ons hierbij nu voor alsdan onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om (als je jury- en/of publieksprijs wint) van de winnende track een nieuwe Opname, snippets van de Opname en (als je de juryprijs wint) een videoclip te maken, aan welke opnamesessie jij (en jouw bandleden) zal meewerken;
 2. Je verleent ons hierbij nu voor alsdan de onherroepelijk, onvoorwaardelijk én niet-exclusieve, sublicentieerbare, royalty vrije licentie tot het gebruik van alle (toekomstige) rechten (waaronder alle verveelvoudigings-, bewerkings- kopieer- en naburige rechten op de aangemelde track, de Opname en de videoclip) om de track, de Opname en de videoclip te exploiteren, wereldwijd en eeuwigdurend, een en ander in de context van de in deze voorwaarden genoemde campagne en promotie van de gemeente Eindhoven en voor zover deze rechten niet berusten bij collectieve beheersorganisaties zoals Buma/Stemra etc.;
 3. Je verleent ons hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk het niet-exclusieve recht om gebruik te maken van je naam, artiestennaam, merknaam, logo’s, portret en biografische bijzonderheden, een en ander in de context van de in deze voorwaarden genoemde campagne en promotie van de gemeente Eindhoven;
 4. Vanwege onze promotionele activiteiten met jouw track, Opname, snippets daarvan en videoclip, doe je afstand van iedere aanspraak met betrekking tot persoonlijkheidsrechten, voor zover de wet dit toestaat. Dit betekent dat je je bijvoorbeeld niet verzet tegen de publicatie van de Opname of snippets daarvan zonder naamsvermelding. Uiteraard zullen ons altijd inspannen om je (band)naam, de naam van componist(en) en eventuele tekstdichter(s) en de originele titel van de muziek te laten vermelden, maar soms is dit gewoon niet mogelijk.

8.5 Voor de duidelijkheid: als jij de auteur bent van de opgenomen muziek met of zonder tekst en bent aangesloten bij bijvoorbeeld collectieve beheersorganisaties als Buma/Stemra en Sena, dan behoud jij jouw aanspraak op de door deze cbo’s te innen en de verdelen gebruiksvergoedingen. Wij maken daarop geen enkele aanspraak. Wij maken ook geen aanspraak op een deel van de exploitatieopbrengst die eventueel wordt verdiend doordat de Opname en de videoclip via platforms als Spotify en YouTube etc. ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 Zijn er nog andere zaken waar ik aan moet denken met betrekking tot de “rechten”?

9.1 Indien je vanwege overeenkomsten met andere partijen verhinderd bent om uitvoering te geven aan deze voorwaarden, bijvoorbeeld het verlenen van rechten op de track etc., dan sta je er voor in dat je bij deze derde(n) bedingt dat het jou is toegestaan om de in deze voorwaarden genoemde rechten (mede namens derde(n)) te verlenen.

9.2 Er kunnen verder andere formaliteiten nodig zijn, bijvoorbeeld het ondertekenen van nadere licentieovereenkomsten of verklaringen van bandleden etc. Je verklaart en garandeert dat je op eerste verzoek van Eindhoven365 onvoorwaardelijk zal meewerken deze benodigde formaliteiten te verkrijgen of daaraan mee te werken.

Artikel 10 Hoe zit het met aansprakelijkheid?

10.1 De website wordt aangeboden “as is”. We kunnen niet instaan voor de beschikbaarheid van de website, voor het fouten vrij zijn van de website of voor de juistheid van de informatie op de website. Buiten dwingend wettelijke bepalingen aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid. Meer in het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de op deze website ge-embedde tracks en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen.

10.2 Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van je keuze om deel te nemen aan de wedstrijd, waaronder het inzenden van tracks, noch voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website Los daarvan geldt dat we niet aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, waaronder (direct of indirect geleden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies etc.

10.3 De website bevat links naar andere websites, waaronder social media sites, en de website Soundcloud.com. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud of de werking van deze websites van anderen. Voor de voorwaarden voor het gebruik van deze websites verwijzen we je graag naar de voorwaarden zoals die op deze websites zijn opgenomen.

Artikel 11 Gelden er verder nog voorwaarden?

11.1 Wij gebruiken persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd en op de website. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar ons Privacy Statement.

11.2 Als enige bepaling in deze voorwaarden botst met het Wedstrijdreglement, of teksten op de onze website, geldt dat de bepalingen in deze voorwaarden voorgaan.

11.3 Als jouw gebruik van de website of je deelname aan de wedstrijd in strijd komt met deze voorwaarden kunnen wij ervoor kiezen daartegen op te treden op een manier die wij toepasselijk achten. Wij hebben altijd het recht om zonder nadere aankondiging de toegang tot de website (voorgoed) te blokkeren, bestanden en/of links te verwijderen en personen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

11.4 Indien een bepaling van deze voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dat geen invloed op de rest van de voorwaarden. Alle andere bepalingen blijven dan gewoon bestaan.

11.5 Van tijd tot tijd kunnen wij, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de website of onze diensten, en deze voorwaarden aanpassen.

11.6 Als wij wijzigingen aanbrengen die van wezenlijk belang zijn voor jou, zullen we je hierover informeren op de website. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van de website en of te blijven deelnemen aan de wedstrijd, aanvaard je deze wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden.

11.7 Op de voorwaarden en alle diensten op onze website, inclusief de wedstrijd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het gebruik van de website zullen deze in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.